Adatkezelési tájékoztató

A kockavagyok.com domain néven elérhető weboldalt (továbbiakban weboldal) Csippán Tamás (továbbiakban üzemeltető) üzemelteti.

Az üzemeltető tiszteletben tartja a weboldalon böngészők személyes adatokhoz fűződő jogait, így ezek megvédéséért az alábbi adatvédelmi intézkedéseket hozta a vonatkozó adatbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Vállalja, hogy adatvédelme megfelel az Európai Parlament és a Tanács, 2018. május 25. napján hatályba lépő 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (GDPR).


Az adatkezelés célja és módja

Google Analytics:

A weboldal látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, ezek viszont nem tartalmaznak személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookies-user-id

Linkek:

Az oldal más weboldalakra mutató linkeket tartalmaz. A belinkelt weboldalakra a saját adatvédelmi rendelkezéseik vonatkoznak.


Adatfeldolgozó

Név: Csippán Tamás
Elérhetősége: csippan pont tamas kukac gmail pont com
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: weboldal szolgáltatás


Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Jog az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztáshoz

Ön a megadott elérhetőségen keresztül írásos tájékoztatást kérhet, hogy az üzemeltető milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott email elérhetőségre tájékoztatást küldünk. Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Jog a tiltakozásra az adatkezeléssel kapcsolatban

A felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az üzemeltető megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről e-mailben tájékoztatja a felhasználót. Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Egyéb jogérvényesítés az adatkezeléssel kapcsolatban

A felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az üzemeltetőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.

Amennyiben a felhasználó megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat kukac naih pont hu
https://naih.hu


Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
  • az évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (hatályos jogszabályi szöveg: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
  • az évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV)
  • az évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100108.TV)
  • az évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV)

Az adatkezelési tájékoztató frissítve: 2021. 03. 15.